Tehnoülevaatus - Autoremont

Tehnoülevaatus

Tihti võetakse oma sõiduvahendi hooldus või vajalikud remonttööd ette just enne korralist tehnoülevaatust. Teie heaolu ja mugavust silmaspidades saame pakkuda pärast teostatud hooldust või remonti, teie eest tehnoülevaatuse külastuse, veendudes enne, et auto läbiks korrektselt tehnoülevaatuse.
Enne ülevaatust kontrollige palun samuti, kas sõidukis on olemas:
 
Sõiduauto ja kaubiku ülevaatusele esitamine toimub sõiduki registreerimismärgi viimase numbri alusel alljärgnevalt:

 

 

1 - detsember - märts 6 - mai - august
2 - jaanuar - aprill 7 - juuni - september
3 - veebruar - mai 8 - juuli - oktoober
4 - märts - juuni 9 - august - november
5 - aprill - juuli 0 - september - detsember